Stomatologia

Jest to specjalna dziedzina nauki, która zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem a także profilaktyką i wadami rozwojowymi oraz schorzeniami jamy ustnej.Stomatologia Z greckiego jeżyka stoma znaczy usta. Stomatolog jest rodzajem lekarza, stomatologia jest dziedziną medycyny. Profesja ta ma już kilkuset letnią historię, o czym świadczą liczne wykopaliska archeologiczne. Nie jest łatwo zostać stomatologiem, tak samo jak każdym innym lekarzem. Trzeba ukończyć studia, obyć staż, zdać egzamin państwowy. Wymaga to dużych zdolności, cierpliwości i samozaparcia. Uniwersytety Medyczne w Polsce kształcące kandydatów na lekarzy to m.in.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dwa uniwerystety w Polsce posiadają Collegium Medicum, są tą Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2014/2015 w całej Polsce na uczelniach medycznych studiowało prawie 60 tys osób. W Polsce istnieje coś takiego jak Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, które ma na celu rozwój wiedzy stomatologicznej, inicjowanie nowych problemów w tejże dziedzinie, kształcenie etyki zawodowej, organizację społecznego lecznictwa stomatologicznego, popularyzacja wiedzy na temat stomatologii i leczenia zębów oraz pr ofilaktykę i sprawy zawodowe lekarzy stomatologów.

Artykuł dzięki: